Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Phú Nhuận

Địa Chỉ: 15 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: Văn phòng: 08 38443764; Tổ phổ thông: 08 38440314; Phòng kế toán hành chánh: 08 38424546