CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ NHUẬN
  • htkh 3-2013 1.jpg
  • htkh 3-2013 3.jpg
  • htkh 3-2013 5.jpg
  • htkh 3-2013 10.jpg
  • htkh 3-2013 12.jpg
  • htkh 3-2013 13.jpg
  • htkh 3-2013 14.jpg
jtemplate.ru - free extensions for joomla

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Phú Nhuận

Địa Chỉ: 15 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: Văn phòng: 08 38443764; Tổ phổ thông: 08 38440314; Phòng kế toán hành chánh: 08 38424546