Danh sach to pho thong

In bài này
Được viết ngày Thứ hai, 16 Tháng 9 2013 Viết bởi Super User

DANH SÁCH TỔ PHỔ THÔNG 

Ngày 15/8/2013

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Ô. Võ cao Long

Phó Trưởng Phòng

 02

B. Nguyễn Thị Thơm

Tổ trưởng Tổ Phổ thông

 03

B. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trợ  lý Thnah niên, Vật lý

 04

B. Nguyễn Thị Hường (mới)

Chuyên viên, Hoá học

 05

Ô. Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên, Tiếng Anh

 06

Ô. Trần Quí Sơn

Chuyên viên, Thanh tra, GDCD

 07

B. Nghiêm Thị Huệ (mới)

Chuyên viên, Sinh học

 08

Ô. Đoàn Minh Cẩn

Chuyên viên, TDTT, Nhạc, Hoạ

 09

Ô. Lê Ngọc Diệp

Chuyên viên, Toán

 10

Ô. Bạch Đằng Giang

Thư viện

 11

Ô. Nguyễn Kim Hoàng

Chuyên viên, công tác phổ cập

 12

Ô. Nguyễn Xuân Châu (mới)

Chuyên viên, Anh văn, công tác phổ cập

 13

Ô. Trần Trung Hải

Chuyên viên, Công nghệ, Tin học

 14

Ô. Trương Tấn Duy

Chuyên viên, Tiểu học

 15

B. Nguyễn Thị Trang Thảo (mới)

Chuyên viên, Tiểu học